martes, 2 de septiembre de 2014

Okiya Nakagishi 中支志 2014

Okiya Nakagishi geishas y maikos llevan las siglas  Ichi-, Ko- ,
Geishas en activo: Ichiyuri 市有里, Ichiwaka 市和佳, Koyoshi 芳,Ichiharu 市晴、Ichitomi 市十美。Koyoshi 小芳

 Ichiyuri 市有里-Ichiwaka 市和佳.
Ichitomi 市十美
Ichiharu 市晴

Retirada : Ichikazu 市賀寿.


No hay comentarios:

Publicar un comentario